Преустройство на апартамент

Много от нашите сънародници вземат решения относно преустройството на апартамента си – в това няма нищо неестествено или незаконно. Но за това е важно да се спазват правилата и процедурите за преустройство, без да се нарушава безопасността и законодателството.
Къде започва преустройството?

Първоначално трябва ясно да разберете какво точно искате да промените, какви промени се очакват. Струва си да знаете, че при промяна на броя на стаите, тяхната площ и местоположение е необходимо да се документира преустройството. Ако просто се премести вентилационен канал, премести се печка или се преинсталират водопроводни инсталации, тогава това е просто ремонт – няма нужда да се документира. Ето защо, след като вземете решение за преустройство или реконструкция, си струва да се обърнете към професионалисти, които ще ви кажат какво трябва да се формализира и какво не.
Към кого да се обърна

За да знаете точно следващите си стъпки, трябва да се свържете с:

На частна строителна фирма;
До съответния отдел на администрацията;
В жилищната инспекция.

Ако е необходимо разрешение за извършване на определена работа, то може да бъде получено от местните власти. Естествено, не можете да минете без посещение в Бюрото за техническа инвентаризация, тъй като именно в тази организация се разработва паспортът на недвижими имоти, в който, ако е необходимо, се правят подходящи промени.
Особености при събиране на документация

По време на преустройството трябва да се обърне специално внимание на документацията, която пряко зависи от вида на работата. Много работи не изискват одобрение от държавните агенции, но съответните администрации трябва да бъдат информирани (предлагат им се съответно заявление и етажен план). Струва си да се помни, че данните в информационния лист трябва да съвпадат с действителното оформление на помещенията. Много е важно да се обърне внимание на документацията при закупуване на апартамент на вторичния пазар на жилища – ако промените не са отразени, тогава те трябва да бъдат легализирани в съответните държавни агенции.
Разработване на проект за преустройство

За да извършите ремонт на апартамент, ви е необходим проект, изготвен самостоятелно или с участието на специалисти от трети страни (частни архитекти, строителна фирма). Независимо от сложността на проекта, той трябва да бъде представен на ОТИ, за да се вземе решение относно издаването на разрешение за определена работа. Важно е проектната документация да отговаря на санитарните, техническите и противопожарните изисквания.
Как се извършва преустройството?

След получаване на разрешение за извършване на реконструкция, строителните работи могат да започнат според плана. След завършване на работата е важно всичко да се формализира правилно, а процедурата за регистрация зависи пряко от вида на помещението, в което е извършена работата. Но във всеки случай ще е необходимо да се включат специалисти от различни държавни организации, които трябва да записват промените и да ги включат в съответната техническа документация.

Вашият коментар